Producten

AVG: FG-as-a-Service

AVG: FG-as-a-Service

Nadat DB3 uw organisatie heeft voorzien van de juiste technische-en organisatorische maatregelen om compliant te functioneren aan de GDPR/AVG wetgeving, is het van belang om deze s tatus van compliancy op het hoogste niveau te blijven waarborgen.

Vanuit een wettelijk kader kan het voor uw organisatie verplicht zijn om een FG aan te stellen. De urgentie wordt misschien wel het meest benadrukt door de extreme boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen aan organisaties bij het niet voldoen aan deze Verordening.

Naast de strikte handhaving, is het voor het imago van uw organisatie van groot belang om een zero-tolerance beleid toe te passen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het uitbesteden van de rol van FG kent een aantal overtuigende voordelen.

  • Het biedt een goede waarborg voor de onafhankelijkheid van de DPO. Deze wordt immers niet gehinderd door ‘interne politiek’ of andere zaken die binnen een organisatie spelen.
  • Daarnaast hebben onze FG’s meer ervaring met andere bedrijven.
  • Uw eigen medewerkers kunnen zich richten op hun dagelijkse core business.
  • De kosten voor het inhuren van een FG zijn lager dan het inzetten van eigen medewerkers. De FG van DB3 heeft een volledige focus op databescherming en is hierdoor efficiënter en effectiever dan uw eigen medewerkers.

Voor meer informatie neem contact met ons op!